Verificació de QSL’s

Segell de verificació.

Posted 19 Octubre 2010 by ea3tp in EA3TP