EA3AHU, estació autoritzada a 1200 Mhz

Des del passat 28 març, he estat autoritzat a emetre per la banda de 1240 a 1300 Mhz. (23 cm)Posted 29 Març 2011 by ea3tp in EA3TP