EA3AHU i el D-Star, Icom ID-E880

El D-STAR o “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” és un protocol de
transmissió de veu digital resultat de la investigació rea litzada per la
Japan Amateur Radio League per aplicar la tecnologia digital a la
radioafició. Mentre que altres tecnologies usades pels radioaficionats
provenen de l’aplicació de tecnologies creades per a altres usos, el sistema
D-STAR ha estat creat específicament per i per als radioaficionats.

La tecnologia D-STAR és compatible amb les transmissions en 144Mhz, 432Mhz i
01/02 Ghz.El sistema permet la transmissió de veu i dades en totes les bandes,
tot i que la transmissió de dades en les bandes de 144 i 432 MHz serà a una
velocitat inferior a la que es pot arribar a assolir en la banda de 1.3 Ghz
que és de 128kbps. A més el seu protocol permet que a més de la transmissió
directament o via repetits de la transmissió digital les aquesta lacions o
repetidors puguin estar enllaçats uns amb altres a través de la xarxa.

 Com es tracta d’un sistema encara molt desconegut per molts,
tot i que ja existeixen alguns repetidors funcionant sota aquest sistema en
Catalunya i a l’estat Espanyol. Comercialment el sistema està sent de moment incorporat
únicament per ICOM
, encara que existeixen varis projectes de módems Dstar per ser utilitzats en qualsevol transceptor que tingui entrada de dades a 9600, com el de l’Antoni Navarro (EA3CNO)

Enllaços:

http://www.dstar.radioaficionats.cat/

http://www.dstarusers.org/

http://www.qsl.net/ea3cno/

Posted 2 Abril 2011 by ea3tp in Modalitats