Nova Zelanda en JT65

Es confirma que amb JT65,es poden fer països llunyans amb poca potència i amb antenes senzilles.

Antena fil llarg amb bàlum 1:9 i 65 wats.


Posted 11 Mai 2011 by ea3tp in EA3TP